Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu i pomocy w ramach projektu "Nasza szkoła kluczem do sukcesu"

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [11.71 MB]
Formularz oferty [139.06 KB]
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [100.62 KB]
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym [101 KB]
Wzór umowy [105.76 KB]
Zestawienie ofert [499.09 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I [308.32 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II [312.87 KB]