Przetargi

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 455 położonej w Zakrzewie

                                                                                             

 

Urząd Gminy Zakrzewo                                                 Zakrzewo, dnia 27.05.2009r.

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

woj. kujawsko-pomorskie

 

                                                                           INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

         Na podstawie art.42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 207, poz.2108), Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, informuje, o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Zakrzewie:

 

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się 27 maja 2009r. w Urzędzie Gminy Zakrzewo.
  2. Numer ewidencyjny nieruchomości 455 dla której w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie-Kuj. urządzona jest księga wieczysta KW 28315.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 14 182,50 zł., słownie: czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote  50/100.
  4.  Przetarg zakończono wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do uczestnictwa w przetargu.

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                   /-/ mgr inż. Marek Ziemiński

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2009 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Banaszkiewicz
Ilość wyświetleń: 2504
27 maja 2009 15:25 (Mariola Banaszkiewicz) - Zmiana treści dokumnetu.
27 maja 2009 15:22 (Mariola Banaszkiewicz) - Zmiana treści dokumnetu.
27 maja 2009 15:22 (Mariola Banaszkiewicz) - Zmiana treści dokumnetu.