Aktualności - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zakrzewo, dnia 27.10.2005r. Ir 7624 – 16 /05 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO Zgodnie z art. 61 §4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.), oraz art. 31-33, Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 18 maja 2005r. (Dz.U. Nr 113, poz.954), ...