Aktualności - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójt Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dn. 12.04.2006r. Obwieszczenie Wójt Gminy Zakrzewo Na podstawie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie...