Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

III majowy turniej w piłkę nożną

Obwieszczenie Wójt Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dn. 12.04.2006r. Obwieszczenie Wójt Gminy Zakrzewo Na podstawie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zakrzewo, dnia 27.10.2005r. Ir 7624 – 16 /05 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO Zgodnie z art. 61 §4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.), oraz art. 31-33, Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 18 maja 2005r. (Dz.U. Nr 113, poz.954), ...