Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2008 - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie 3/2003

W sprawie utworzenia gminnego zespołu reagowania

Zarządzenie 5/2003

W aprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 2/2003

W sprawie zabraniania przynoszenia i używania do komputerów służbowych nośników, dyskietek i płyt CD

Zarządzenie 4/2003

W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

Zarządzenie 1/2003

Ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy