Uchwały Rady Gminy - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI / 135 /2004

Uchwała Nr XVI / 135 /2004 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub pomocy rzeczowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142,...