Uchwały Rady Gminy - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/112/2004

U C H W A Ł A Nr XV/112 /2004 R A D Y G M I N Y Zakrzewo z dnia 2 grudnia 2004roku. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005rok, określenia wzorów dokumentów podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1), art.5...

Uchwała Nr XVI/135/2004

Uchwała Nr XVI / 135 /2004 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub pomocy rzeczowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591...

Uchwała Nr XVI/134/2004

Uchwała Nr XVI / 134 /2004 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z...

Uchwała Nr XVI/133/2004

Uchwała nr XVI / 133 /2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 20004r w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XVI/132/2004

Uchwała Nr XVI /132/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./, § 45 ust.2 Statutu Geniny Zakrzewo przyjętego uchwałą Nr IV/33/2003/ z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie Statutu...