Uchwały Rady Gminy - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

U C H W A Ł A Nr XV/119/2004

Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/134/97 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 lutego 1997 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst...