Uchwały Rady Gminy - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XVI /132 /04

Uchwała Nr XVI /132/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./, § 45 ust.2 Statutu Geniny Zakrzewo przyjętego uchwałą Nr IV/33/2003/ z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie Statutu...