Plan pracy i sprawozdania - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z dział. Komisji za 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych za rok 2006 Komisja na rok 2006 miała zaplanowane 12 posiedzeń. Radni poprzedniej kadencji odbyli 11 posiedzeń, natomiast nasza Komisja odbyła trzy wspólne posiedzenia w dniu 1 , 19 i 21 grudnia 2006 r. Na pierwszym posiedzeniu tym odbył się...

Sprawozdanie z dział.Komisji za 2006 r

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2006 Komisja na rok 2006 miała zaplanowane 17 posiedzeń. Radni poprzedniej kadencji odbyli 15 posiedzeń, natomiast nasza Komisja odbyła trzy wspólne posiedzenia w dniu 1 , 19 i 21 grudnia 2006 r. Na pierwszym posiedzeniu omawiane były projekty uchwał : - podatkowych, - w sprawie...

Spraowzdznie z dział. Komisji za 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów za rok 2006 Komisja na rok 2006 miała zaplanowane 12 posiedzeń. Radni poprzedniej kadencji odbyli 10 posiedzeń, natomiast nasza Komisja odbyła trzy wspólne posiedzenia w dniu 1 , 19 i 21 grudnia 2006 r. Na pierwszym posiedzeniu tym odbył...

Sprawozdanie z dział. Komisji za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów za rok 2006 Komisja na rok 2006 miała zaplanowane 11 posiedzeń. Radni poprzedniej kadencji odbyli 9 posiedzeń, natomiast nasza Komisja odbyła trzy wspólne posiedzenia w dniu 1 , 19 i 21 grudnia 2006 r. Na pierwszym posiedzeniu tym odbył się wybór...

Plan pracy Komisji na 2007r

Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Luty 1.Omówienie zmian do budżetu Gminy na 2007 rok. 2.Omówienie projektów uchwał RG. Marzec 1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r. 2.Omówienie projektów uchwał RG. Kwiecień 1.Omówienie zmian do budżetu gminy na 2007 r. 2.Omówienie projektów uchwał RG. Maj 1.Omówienie...

Plan pracy Komisji na 2007 r

Plan pracy Komisji ds. Wychowania Oświaty , Kultury , Sportu i Spraw Socjalnych na rok 2007 Termin posiedzenia Tematyka posiedzeń Styczeń 1.Skonkretyzowanie potrzeb w zakresie remontów szkół – wyjazdowe. 2.Ocena stanu opieki zdrowotnej. Luty 1. Omówienie projektu uchwał RG. I zmian do budżetu. Marzec 1.Omówienie sprawozdania...

Plan pracy Komisji na 2007r

Plan pracy Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów na rok 2007 Termin posiedzenia Tematyka posiedzeń Luty 1.Omówienie zmian do budżetu na 2007 r. 2.Omówienie projektów uchwał RG. Kwiecień 1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006rok. 2.Omówienie projektów uchwał RG. Maj 1.Przegląd...

Plan pracy Komisji na 2007 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 Termin posiedzeń Tematyka posiedzeń Styczeń 1.Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy. Luty 1.Omówienie zmian do budżetu na 2007rok. 2.Omówienie projektów uchwał RG. Marzec 1.Kontrola zamówień publicznych w gminie. Marzec 1.Kontrola w dziale GOPS. Marzec 1.Kontrola w dziale księgowość. Marzec 1.Kontrola...

Sprawozdanie za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów za rok 2004. Komisja ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów w roku 2004 miała zaplanowane 10 posiedzeń oraz tyle odbyła. Dziewięć posiedzeń odbyło się wspólnie z pozostałymi Komisjami. Tematami tych posiedzeń było: 1)projektu budżetu...

Sprawozdanie za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych za 2004 rok. Komisja ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w roku 2004 miała zaplanowane 10 posiedzeń i odbyła 10. Komisja odbyła 1 posiedzenie wyjazdowe w styczniu, które miało na celu określić potrzeby w zakresie remontów...