Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzania inwestycyjnego w sprawie budowy linii napowietrznej SN-15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr 126/1, 11, 13, 23, 55/1, 54/1, 65, 64, 61/2, 68/1, 70/3, 71/1, 72/1, 112, oraz wymiany słupa niskiego napięcia na działce nr 19, w miejscowości Zakrzewo, gm. Zakrzewo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym w sprawie budowy linii napowietrznej SN-15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr 126/1, 11, 13, 23, 55/1, 54/1, 65, 64, 61/2, 68/1, 70/3, 71/1, 72/1, 112, oraz wymiany słupa niskiego napięcia...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty – opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty – opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została: Pani mgr Monika Sicińska-Podobieńska, zam. 87-707 Zakrzewo, ul. Osiedlowa 32 Uzasadnienie dokonanego wyboru W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej, gruntami i zagospodarowania przestrzennego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej, gruntami i zagospodarowania przestrzennego Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został: Pan mgr inż. Michał Ziemiński, zam. 88-220 Osięciny, ul. Skarbka 29 A Uzasadnienie dokonanego wyboru W wyniku ogłoszenia...

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości z zasobu gminy Zakrzewo

Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ir 7331-CP-5/2007 z dnia 20.11.2007r.

Informacja o wyadaniu decyzji w sprawie: budowa linii napowietrznej SN-15 kV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr ewid. 154/12, 154/13, 154/14, 172 w miejscowości Lepsze, oraz demontaż zbędnego odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia i wymiana słupów krańcowych na wirowane na działkach nr ewid. 187, 92/1, 93/2,...