Urząd Gminy Zakrzewo

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na dostawę 45600 l lekkiego oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu gminy Zakrzewo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 600 litrów lekkiego oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu gminy Zakrzewo: Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, w ilości 16 000 litrów, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, w ilości 600 litrów, Publicznego...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na dostawę 45600 l lekkiego oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu gminy Zakrzewo »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieopgraniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych i dzierżawę gruntów

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Wójt Gminy w Zakrzewie, ul.Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, woj.kujawsko-pomorskie, ogłasza...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przetargu ustnym nieopgraniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych i dzierżawę gruntów »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (Rozbudowa przebudowa stacji uzdataniania wody w Sędzinie.)

Przetargi

Zakrzewo, dnia 2007-07-25 ZP- Ir.341-7-5/07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym...

czytaj więcej o Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (Rozbudowa przebudowa stacji uzdataniania wody w Sędzinie.) »

Wyjaśnienie do SIWZ

Przetargi

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo.

czytaj więcej o Wyjaśnienie do SIWZ »

Wyjaśnienie do SIWZ II

Przetargi

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo.

czytaj więcej o Wyjaśnienie do SIWZ II »

Realizacja: IDcom.pl