Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyniku postępowania - na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej Zakrzewo – Lepsze

Zakrzewo, dnia 2007-06-14 ZP- Ir.341-6-5/07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego...

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej w Koloni Bodzanowskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Koloni Bodzanowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń – sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń – sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej Zakrzewo - Lepsze

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej Zakrzewo - Lepsze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo – Lepsze, od km 3+208,00 do km 3+974,00, w miejscowości Gęsin i w miejscowości Lepsze, gmina Zakrzewo (CPV: 45.23.31.23-7, 45.11.12.00-0, 45.23.33.20-8,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń – sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie (CPV: 45.26.27.00-8, 45.31.11.00-1).

Informacja o wyniku przetargu na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego

Informacja o wyniku przetargu na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem budynków: Domu Kultury w Zakrzewie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

Wójt Gminy Zakrzewo, dnia 2007-04-05 Zakrzewo ZP- Ir.341-3-5/07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Domu Kultury w Zakrzewie - II etap

Zakrzewo, dnia 2007-03-09 ZP- Ir.341-2-3/07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie...