Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty na wybór dostawcy, w 2007 roku, kamienia wapiennego w ilości 1 200 ton i żużla paleniskowego suchego w ilości 500 ton.

Zakrzewo, dnia 2007-02-27 Ir 341-1-4/07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieopgraniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Zakrzewie

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednoli-ty tekst: Dz.U. z 2000r.Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Wójt Gminy Zakrzewo, ul.Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, woj.kujawsko-pomorskie, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro oraz wyjaśnienia do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Domu Kultury w Zakrzewie - II etap (CPV: 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1).

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na dostawę 61 000 litrów lekkiego oleju opałowego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie i Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

Zakrzewo, dnia 2007-01-12 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, ogłasza, że została zawarta umowa na dostawę 61 000 litrów lekkiego oleju opałowego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na sprzedaż 9 800 litrów oleju napędowego na potrzeby autobusu szkolnego i pojazdów pożarniczych będących własnością gminy Zakrzewo.

Zakrzewo, dnia 2007-01-08 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, ogłasza, że została zawarta umowa na sprzedaż 9 800 litrów oleju napędowego na potrzeby autobusu szkolnego i pojazdów pożarniczych będących własnością gminy Zakrzewo. Uzasadnienie...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCY OLEJU NAPĘDOWEGO

Zakrzewo, dnia 2006-12-28 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCY OLEJU OPAŁOWEGO

Zakrzewo, dnia 2006-12-28 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż 9 800 litrów oleju napędowego.

Zakrzewo, dnia 2006-12-12 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego oleju opałowego

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –...