Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego oleju opałowego

Zakrzewo, dnia 2006-12-12 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego oleju opałowego

Przetarg na dostawę lekkiego oleju opałowego 61 000 litrow

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę 61 000 litrów lekkiego oleju opałowego.

Zakrzewo, dnia 2006-12-12 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA na wybór wykonawcy odwiertu, obudowy i podłączenia studni głębinowej Nr 2A, likwidacji studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody podziemnej w miejscowości Siniarzewo, gmina Zakrzewo.

Zakrzewo, dnia 2006-10-24 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie...

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie odwiertu, obudowy i podłączenia studni głębinowej Nr 2A, likwidacji studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody podziemnej w miejscowości Siniarzewo.

Zakrzewo, dnia 2006-10-13 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA na wybór wykonawcy przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnie na olej opałowy lub eko-groszek dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, gmina Zakrzewo.

Zakrzewo, dnia 2006-10-03 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie...

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości z zasobu gminy Zakrzewo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jed-nolity tekst: Dz.U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Wójt Gminy w Zakrzewie, ul.Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, woj.kujawsko-pomorskie, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA na wybór dostawcy lekkiego oleju opałowego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

Zakrzewo, dnia 2006-09-26 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wybór sprzedawcy 5 500 litrów oleju napędowego na potrzeby autobusu szkolnego i pojazdów pożarniczych będących własnością gminy Zakrzewo.

Zakrzewo, dnia 2006-09-22 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

Ogłoszenie wyniku przetargu na wybór wykonawcy budowy parkingu w Sędzinie, gmina Zakrzewo.

Zakrzewo, dnia 2006-09-19 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...