Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnego na olej opałowy lub eko-groszekdla budynku PSP im. Władysława Łokietka w Siniarzewie, gm. Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 2006-08-11 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

Ogłoszenie wyniku postępowaniaprzebudowa drogi gminnej nr 160617C Sędzin-Zarębowo

Zakrzewo, dnia 2006-08-11 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

Informacja o wyborze oferty wykonawcy remontu sal lekcyjnych w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

Zakrzewo, dnia 2006-07-24 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza...

Informacja o wyborze oferty wykonawcy usług w zakrzesie dowożenia uczniów w roku szkolnym: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Zakrzewo, dnia 2006-07-24 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza...

Informacja o wyborze oferty wykonawcy usług w zakrzesie dowożenia uczniów w roku szkolnym: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Zakrzewo, dnia 2006-07-24 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sal lekcyjnych w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

Zakrzewo, dnia 2006-07-14 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 160617c Sędzin-Zarębowo, od km 1+926,00 do km 3+088,00.

Zakrzewo, dnia 2006-07-10 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

Ogłoszenie na wykonanie remontu sal lekcyjnych w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

Zakrzewo, dnia 2006-07-03 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia...

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro.Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr l, ogłasza przetarg nieograniczonyna wykonanie remontu dróg gminnych gminy Zakrzewo o nawierzchni asfaltowej.

Zakrzewo, dnia 2006-05-23 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr l, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: O prefiks 54 2720931 fax, O prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549,NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29...

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO .), na przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 160623C Lepsze – Lepsze, od km 0+500,00 do km 1+178,00.

Zakrzewo, dnia 2006-03-15 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...