Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO .), na przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 160623C Lepsze – Lepsze, od km 0+500,00 do km 1+178,00.

Zakrzewo, dnia 2006-03-15 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –...

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –...

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości powyżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –...

ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60 000 EURO

Zakrzewo, dnia 2005-12-05 Gmina Zakrzewo reprezentowana przez Wójta Gminy ul. Leśna 1 87-707 Zakrzewo tel. 054 272-09-31, fax 054 272-03-46 ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60 000 EURO na ubezpieczenie majątku Gminy Zakrzewo Termin realizacji zamówienia – -ubezpieczenia majątkowe: od 01.01.2006 do 31.12.2008 -ubezpieczenia...

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zakrzewo, dnia 2005-10-17 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

Przetarga na sprzedaż i dostawę 34 600 litrów lekkiego oleju opałowego

Zakrzewo, dnia 2005-09-29 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro. Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA na sprzedaż 4 500 l oleju napędowego

Zakrzewo, dnia 2004-08-26 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA na nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach z terenu gminy Zakrzewo.

--------- Zakrzewo, dnia 2004-08-19 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 160601C Kamieniec – Siniarzewo, w miejscowości Sinki I, od km 0+000,00 do km 1+142,00, gm. Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 2004-08-16 OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej...