Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty wykonawcy usług w zakrzesie dowożenia uczniów w roku szkolnym: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009


Zakrzewo, dnia 2006-07-24


INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wybór wykonawcy usług w zakresie dowożenia uczniów w roku szkolnym: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe
„MEL-BUD” sp. z o.o.
w Marcinkowie
88 – 100 Inowrocław

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert złożonych


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Ziemiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1463
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu