Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty wykonawcy usług w zakrzesie dowożenia uczniów w roku szkolnym: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Zakrzewo, dnia 2006-07-24

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wybór wykonawcy usług w zakresie dowożenia uczniów w roku szkolnym: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
PHU NAFTEX Spółka Jawna
Jadwiga i Jan Adamscy
Witowo
Najniższa zaoferowana cena spośród ofert złożonych


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Ziemiński


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1508
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu