Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty wykonawcy remontu sal lekcyjnych w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

Zakrzewo, dnia 2006-07-24


INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wybór wykonawcy remontu sal lekcyjnych w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Zakład Ogólnobudowlany
Edmund Zwoliński
87 – 705 Siniarzewo

Złożono jedną ofertę niepodlgającą odrzuceniu.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Ziemiński


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1356
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu