Przetargi - archiwum

Ogłoszenie wyniku postępowaniaprzebudowa drogi gminnej nr 160617C Sędzin-Zarębowo

Zakrzewo, dnia 2006-08-11OGŁOSZENIE

WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wybór wykonawcy przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 160617C Sędzin – Zarębowo, od km 1+926,00 do km 3+088,00.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Drogi i Mosty
Henryk Boczek
ul. Pakoska 9
88 – 100 Inowrocław

Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Ziemiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1505
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu